Afscheid directeur Pouwer College

Per 1 november stopt Kees Jan Vreeker met zijn werkzaamheden op Pouwer College. Vandaag neemt hij afscheid van het team en de leerlingen. We willen hem graag bedanken voor de tijd dat hij directeur van onze school is geweest voor zijn ideeën, kennis en kunde en wensen hem veel plezier en succes met het vervolg van zijn loopbaan. 

Namens het hele team van Pouwer College, bedankt!