PrO Plus klas

Om je de lessen te kunnen geven die het best bij jou passen, word je ingedeeld in een PrO Plus klas of een PrO Sterk klas vanaf leerjaar 2. Dat hangt af van je leerstijl, dus of je makkelijker leert door te doen of dat leren uit boeken beter bij je past. Als het nodig is, kunnen wij ook lesgeven op vmbo-niveau. In de PrO+ klas leer je veel studievaardigheden, zoals huiswerk maken, op tijd komen en plannen. 

Nieuwe techniek

Het vak Nieuwe techniek krijgt bij onze eerste en tweede klassen de aandacht tijdens de vrijetijdsbestedingslessen. We vinden het belangrijk veel aandacht te besteden aan nieuwe technieken omdat die steeds belangrijker worden in onze samenleving. Daarom willen we in ons onderwijs gebruik maken van 3D-printers, drones en 360 gradencamera’s. Samen met de leerlingen gaan we de komende jaren ontdekken hoe dit een vast onderdeel van de lessen kan worden. Ben jij ook geïnteresseerd in hoe robots werken of hoe je op de computer een 3D-ontwerp kan maken en uitprinten, dan kan je dat vanaf volgend schooljaar ontdekken op Pouwer College!